وای خدای من .. چقدر دلم می خواست ..

خدای من .. کاش اون SMS واقعا برای من بود .. کاش ..

خدای من ..

خدای من ..

خدای من ..      

بهت گفتم دلم چی می خواد .. مگه نه؟!

 ...

/ 0 نظر / 12 بازدید