امروز نرفتم امتحان Network+ م رو بدم .. هیچی نخونده بودم .. حسش نبود .. تریپ افسردگی و اینها .. هرچند اگر می رفتم در حدی بلد بودم که مدرک بگیرم ولی نمی دونم چرا اون حس رخوت بعضی وقتها اومد سراغم و تا 7.30 خوابیدم .. الانم باید می نشستم 7 می خوندم که اومدم اینجا ..

می بینی فائزه .. دارم از روزمرگی ها می نویسم ..

/ 3 نظر / 12 بازدید
فائزه

[لبخند] همینکه می نویسی خوبه، میترای عزیزم.... [ماچ]

فائزه

امتحانت چی میشه تکلیفش؟ میشه بعداً بدی یا یه پولی اضافه میشه؟